2631 Zuideinde WZTP-1561, 2631, Cornelis Zegersz, vleeshouwer, 20 L.
HB-1561, Cornelis Zegersz, vleeshouwer (424)
H-1565, Mr Arent Huijgen als curator van Cornelis Pouwelsz en Elisabeth Michiels tbv Gerrit Michielsz, zijn(sic) broeder, HEE Zuideinde, N de raampoort, Z Cornelis Zegersz, vleeshouwer, W de raamsloot, O de heerstraat (958)
H-1577, Zeger Cornelisz en Ewout Cornelisz als mv Hendrikge Cornelis, vervangende de andere erfgenv Cornelis Zegersz, hun HEE Zuideinde, Z de wedv Mr Huijg van Nijeveen med dr, W de raamsloot, N de erfgenv Cornelis Bruijnsz, O de heerstraat (620)
 H-1582, IJsbrandt Jacobsz, stierman, en Maritge Willems, tbv Joseph Jorisz als eigenaar vh HEE gekomen van wijlen Cornelis Zegersz, Zuideinde WZ, 8 L wegens aflossing. De schuldbrief is verloren gegaan (1060)
K-1585, 964, Joseph Jorisz, 20 sch.
H-1589, Mr Gerrit Hamel, advocaat HvH, tbv Machtelt Herweijer, wedv Mr Huijg van Nieuwveen, HEE Zuideinde, O de heerstraat, W de raamsloot, Z Jan Ariensz Keijser, nu Robbrecht Hendriksz, bode, N Joseph Jorisz, timmerman, wegens koop (992)(ook transp 862)
H-1599, Joseph Jorisz, timmerman, HEE Zuideinde, N Aefge Cornelisse, O de heerstraat, Z Mr Gerrit Hamel, advocaat HvH, N de raamsloot (87)
K-1605, 137, Joseph Jorisz 6 st.

1933 Voorhout NZ tot Denneweg ZZ[1557] Louis ‘t Seraets, baljuw van DH]
H-1561, Jvr Margaretha van Halmale, wedv Louis ‘t Seraerts, met Godschalk van Halmale, haar broer, en Pieter van Halmale, haar vader, het nieuwe HEE van Pieter van Halmale, Voorhout, W de heer van Wassenhoven, N de Denneweg, O de wedv Michiel de bosbewaarder, Z het Voorhout (552)
TP-1561, 1933, Pieter van Halmale, met toevoeging van de huizen van Lange Jan, 62 L.
HB-1561, jhr Pieter van Halmale (465)
H-1575, Agneta van Halmale, haar deel van HEE Voorhout, gekomen van haar vader, W de wedv Louris van Bronkhorst, N de Denneweg, O het bos, Z het Voorhout (431)
H-1582, Gerrit Jansz van Banchem, tbv Adriaen Engebrechtsz, zijn HEE Voorhout, N en O de erfgenv Pieter van Halmale, Z de erfgenv Cent Woutersz, W de heerstraat, wegens koop (1058)
H-1584, Gerrit Jansz van Banchem, HEE Voorhout, N en O de erfgenv jhr van Halmale, Z de erfgenv Cent Woutersz, W het Voorhout ()

1715 Noordeinde WZ in de EngelTP-1553, Jacob Jorisz, 30 L (25)
1560, Jutge Joris, wedv mr Frans van Geersberge - met Jan Wolf als haar gekozen voogd- als erfgename van haar broeder Jacob Jorisz in de Engel
[H Jutte Joris en de kv Gerrit Barthoutsz]
TP-1561, 1715, Hendrik Allertsz, deurwaarder in de Engel, 36 L.
[1568 Hendrik Allertsz]
H-1582, Willem Hendriksz, vroeger kastelein HvH, tbv Pieter Sanguin, HEE Noordeinde over de Plaats in de Engel, Z Jacob in de Blaasbalg en de geburen van de Papestraat, W voorsz geburen, N het Moriaanshoofd, O de heerstraat, borg voor koop HEE Zuideinde (973)
H-1582, Jan Dirksz, schoenmaker, zijn HEE Noordeinde, het Moriaanshoofd naast het Sacramentsgasthuis, Z en W Willem Hendriksz, N een poort en gang, O de heerstraat (1054)
H-1582, Jacob Hendriksz, kramer in de Blaasbalg, HEE de Blaasbalg, Plaats, O de heerstraat, Z Claes Cornelisz, bakker in de Wildeman, W Adriaen Reijersz, koperslager, N Willem Hendriksz in de Engel (1097)
K-1585, 297, Willem Hendriksz, kapitein, 6 gulden
H-1585, Willem Hendriksz, kapitein, HEE de Engel, Plaats, O de heerstraat, Z Jacob Hendriksz in de Blaasbalg, W Jan Jacobsz Bloot, N het Sacraments Gasthuis en het Moriaanshoofd, behorend Jan Dirksz, schoenmaker (354)
H-1586, Kinderen en kindskv Adriaen Reijersz Groenewegen, tbv Annetge Huijgen, wedv Jacob Hendriksz van Schapendael in de Blaasbalg, het sterfhuis van voorsz Adriaen, Papestraat, O Hendrik Claesz, Z de heerstraat, W en N Willem Hendriksz (453)
H-1589, Claes Cornelisz, bakker, HEE de Wildeman, Plaats, N de Blaasbalg, O de heerstraat, Z de wedv Hendrik Simonsz, W Willem Hendriksz, kapitein (1102)

H-1601, Daniel Gesellen, bakker en burger, tbv de erfgenv Adriaen Reijersz Groenewegen, HEE Papestraat, O Hendrik Claesz van Berkel met de erven van de Blaasbalg en de Wildeman, Z de heerstraat, W de gang van Jan Wolf, apotheker, N diens erf (370)
K-1605, Jan Jansz Wolff x st (44)

1716 Noordeinde WZ in het MoriaanshoofdK-1365, Het Moriaenshoeft tegen de Paeu
TP-1553, Gerrit Barthoutsz, 24 L (25)
[H de kv Gerrit Barthoutsz]
TP-1561, 1716, de erfgenamen van Gerrit Barthoutsz in het Moriaanshoofd, verhuurd aan Adriaen van der Linde, lakenkoper, 32 L.
[1568 de erfgenamen van Gerrit Barthoutsz]
                          
H-1582, Jan Dirksz, schoenmaker, zijn HEE Noordeinde, het Moriaanshoofd naast het Sacramentsgasthuis, Z en W Willem Hendriksz, N een poort en gang, O de heerstraat (1054)
H-1582, Willem Hendriksz, vroeger kastelein HvH, tbv Pieter Sanguin, HEE Noordeinde over de Plaats in de Engel, Z Jacob in de Blaasbalg en de geburen van de Papestraat, W voorsz geburen, N het Moriaanshoofd, O de heerstraat, borg voor koop HEE Zuideinde (973)
K-1585, 298, Jan Dirksz schoemaker, 30 sch
H-1585, Willem Hendriksz, kapitein, HEE de Engel, Plaats, O de heerstraat, Z Jacob Hendriksz in de Blaasbalg, W Jan Jacobsz Bloot, N het Sacraments Gasthuis en het Moriaanshoofd, behorend Jan Dirksz, schoenmaker (354)
K-1605, Jan Dircxsz schoemaecker iiii st (44)

2115 Achterom NZ?? TP-1553, Jacob Jacobsz, stoeldraaier, geeft in huur 12 L (46)
TP-1561, 2115, Jop Matthijssen, stoeldraaier, 7½ L.
HB-1561, de erfgenv Floris Claesz, timmerman op het hof (431)
H-1565, Willem Gerritsz, schoenmaker, schoenmaker, tbv Mees Simonsz, zijn schoonvader, HEE Achterom, O Jop Matthijssen, stoeldraaier, Z de heerstraat, W Adriaen Simonsz, kuiper, N de beek (945)
H-1572, Mr Pieter van der Meer, advocaat HvH, HEE van Ariaentge Gerrits, hekelster, Achterom, Z de heerstraat, N de beek, O Adriaen Jansz van Buren, W Jop de stoeldraaier (221)
H-1575, Borg is Bartelmees Simonsz, HEE Achterom, W en N Reijnier Cornelisz van der Laeck, kuiper, O Jop de stoeldraaier, Z de heerstraat (435)

H-1582, Bartelmees Simonsz, schoenmaker, HEE Achterom, N de beek, O het erf van Aem Pietersz, Z de heerstraat, W Reijnier de kuiper (1051)
K-1585, 729, Cornelis Amen, 7 sch
H-1599, Ariaentge Jans, weduwe van Bartelmees Simonsz, schoenmaker, een half HEE, Achterom, W Adam Warnier, N de beek, O Cornelis Aemen, Z de heerstraat